Accolate 20 Mg 56 Film Tablet
Kısıtlamalar:
Solunum sistemi hastalıkları ilaçları kullanım ilkeleri
Bu grup ilaçların ayaktan tedavide kullanımı aşağıdaki ilkelere göre yapılacaktır.
1. Astım tedavisinde;
Formeterol, salmeterol ve kombinasyonları, göğüs hastalıkları, göğüscerrahisi, alerji, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanhekimleri tarafından reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca ödenir.Bu uzman hekimlerden en az birinin bulunduğu ilaç kullanım raporumevcut ise tedavinin devamı için diğer hekimlerce reçete edilmesihalinde bedelleri ödenir.
Montelukast, zafirlukast, iç hastalıkları, çocuk sağlığı vehastalıkları, göğüs hastalıkları ve alerji uzman hekimleri tarafındanveya bu uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen ilaç kullanımraporuna dayanılarak diğer hekimlerce reçete edilmesi halinde bedelleriödenir.
2. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) tedavisinde;
Formeterol, salmeterol ve tiotropium, göğüs hastalıkları, göğüscerrahisi, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları veyakardiyoloji uzman hekimleri tarafından veya bu uzman hekimlerden biritarafından düzenlenen ilaç kullanım raporuna dayanılarak diğerhekimlerce reçete edilmesi halinde bedelleri ödenir.
Formeterol ve salmeterol’ün inhaler kortikosteroidlerlekombinasyonları, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, göğüshastalıkları ve göğüs cerrahisi uzman hekimleri tarafından veya buuzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporunadayanılarak diğer hekimlerce reçete edilmesi halinde bedelleri ödenir.
3. Mevsimsel alerjik rinit tedavisinde:
Montelukast kulak burun boğaz uzman hekimleri, iç hastalıkları, çocuksağlığı ve hastalıkları, göğüs hastalıkları, alerji uzman hekimlerindenbiri tarafından veya bu uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenenilaç kullanım raporuna dayanılarak diğer hekimlerce reçete edilmesihalinde bedelleri ödenir.